TERMS AND CONDITIONS

I. Wstęp

1. MUUV. Kaja Lizut, Malina Kurkowska Spółka Cywilna, adres: 05-075 Warszawa- Wesoła, ul. Sikorskiego 20, REGON 361525421, NIP 9522137375, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej – pod adresem internetowym: www.muuv.pl (dalej: „SKLEP”).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

3. Przed zamówieniem ze Strony jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z naszych Produktów na Stronie bądź drogą telefoniczną akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. Materiały zawarte na Stronie przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstawy do jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku z naszej strony. Żadne informacje na Stronie nie stanowią części oferty lub umowy.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli towarów.


II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową www. Muuv.pl. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest zalogowanie się oraz podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

4. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5. Zamówiony towar dostarczamy wysyłką priorytetową za pomocą Poczty Polskiej. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy na terenie Polski- 11 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach bezpobraniowych.

6. W przypadku wysyłki poza granicę Polski koszt wysyłki jest negocjowany indywidualnie przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

7. Koszt wymiany na inny rozmiar/model jest negocjowany indywidualnie. Koszt wymiany wynosi 11 zł – koszt wysyłki kurierem.

8. Podczas wymiany brana jest pod uwagę cena w dniu zakupu produktu.

9. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych wysłać Klientowi towar zgodnie z zamówieniem, chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach.

10. Klienci informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

11. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni zostaje ono skasowane.

12. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

13. Podczas wyprzedaży i promocji przekraczających przecenę towaru o 20%, vouchery, kody newslettera itp. nie są akceptowane. Realizacja zamówień w czasie wyprzedaży może przekroczyć ponad 7 dni roboczych.


III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. Brak otrzymania płatności na rachunek MUUV. Kaja Lizut, Malina Kurkowska Spółka Cywilna lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu Dotpay.pl/Pay-u) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon.

5. Podczas wyprzedaży i promocji przekraczających przecenę towaru o 20%, vouchery, kody newslettera itp. nie są akceptowane.

6. Kody z newslettera, kody rabatowe działają na nieprzecenione produkty powyżej 200 zł.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


IV. Reklamacje.

1. Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane droga elektroniczną objęte są 2-letnią gwarancją.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu.

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest do pobrania na stronie. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.

4. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail: wpisać adres. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą mailową.

5. Towar powinien zostać odesłany za pomocą Poczty Polskiej paczką pocztową ekonomiczną (przesyłki nadane listem poleconym nie są dostarczane do Sklepu). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej) Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


V. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres wpisać adres lub drogą pocztową na adres: wpisać adres . W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.

3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy na adres podany na sklepie.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od rejestracji zwrotu towaru w systemie. O rejestracji zwrotu Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.


VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 paĽdziernika 1997 roku poz. 833.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

Sklep internetowy www.muuv.pl chroni dane osobowe Użytkowników. Dokonując zakupów w sklepie internetowym www.muuv.pl, zapisując się do newslettera www.muuv.pl akceptujesz zasady zawarte w ochronie danych osobowych znajdującej się na tej stronie.

1. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych klientów użytkowników www.muuv.pl

2. Jeżeli kupujący wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości z newslettera, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, informacji w których przedstawiamy nowości, promocje itp.

3. Informujemy, że zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych klient ma pełne prawa wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.


VII. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MUUV. Kaja Lizut, Malina Kurkowska Spółka Cywilna.

2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

Koszyk

Your shopping cart is empty

CONTINUE SHOPPING